top of page
kura_edited.jpg

TE KURA-Ā-IWI O WHAKATUPURANGA RUA MANO

Nau mai, tautī mai ki te pae tukutuku o Te Kura ā Iwi o Whakatupuranga Rua Mano

Screen Shot 2023-08-10 at 22.09.07.png

He Mihi Whakatau

Piki mai kake mai

Hāere mai i runga i te kōmuri hau

Ki te whāinga mai o ō mate tautini

E hinga mai rā i te tara ā whare

Kua okioki te hunga kua hinga e mahue ake rā

Me ahakoa me tiki ake i te kete pūtea e iri nei i te tara ā whare

Ka ao ka ao te rā, kua awatea. 

Kareu te pewa ki te tuarā nui ō Pakake, ki te whare toka o Tararua.

Hei aku rātā kāuru e whāinu nei i te korokoro e eke ai te reo ki te korokītanga.

Waitatāpia, Waitoauru, Ōtaki, kua ora a Ōtaki i a koutou. 

E te waewae Kāpiti ō Tara rāua ko Rangitāne, e te wānanga o te kotahitanga, 

e tohu nei i te mana ō tuawhakarere, te whare wānanga o te nui, o te wehi, o te whakamanawanui. 

Tautī mai ki te kura whakaahuru mōwai, urutomohia mai Te Kura ā Iwi o Whakatupuranga Rua Mano.

He Kura Taiao

We have created a learning environment that gives more opportunities for experiential learning. Our Kura boundaries are not set by the fences. 

We describe our Kura playground in a holistic manner - it includes our 

marae, awa, moana, maunga and ngāhere. Wherever we go we take our tikanga with us. 

Waka Nats 2021 Jnr Girls_edited.jpg
3Poutawa reo bgs-01.png

Ngā Mātāpono 10

Our Kura is guided by 10 Mātāpono through teaching/learning, management and governance of the Kura. 

Manaakitanga, Rangatiratanga, Wairuatanga, Ūkaipotanga, Whanaungatanga, Kaitiakitanga, Kotahitanga, Pūkengatanga, Whakapapa, Te reo.

3Poutawa reo bgs-01.png

Aronga | Purpose

To provide an educational environment that promotes the educational vision, goal, objectives, management and self determination of Te Āti Awa, Ngāti Raukawa and Ngāti Toarangatira.

In doing so, Te Kura-ā-Iwi o Whakatupuranga Rua Mano will contribute to closing the gap in educational outcomes between Māori and Pākeha.

Y5 Miniball Bronze winners.jpg
2Poutawa reo bgs-01.png

Ngā Whakaahua

 

Kura snaps + highlights 2021.  Join our

Facebook group @whakatupuranga-rua-mano

SIGN UP FOR KURA PĀNUI

Stay up-to-date with the latest news

Thanks for submitting!

bottom of page